Sanat On Oy

Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus eli neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Se suunnataan asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esim. tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD tai ADD, autismikirjo, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä). Nepsy-valmennuksella tuetaan asiakkaan toimintakykyä arjen tilanteissa ja eri toimintaympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Valmennuksen yksilölliset tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan, hänen lähipiirinsä sekä kuntouttavan / suosittelevan tahon kanssa.

Nepsy-valmennuksessa harjoitellaan mm. suunnittelukykyä, aloittamisen kykyä, loppuun tekemisen kykyä, organisointitaitoja ja ajanhallintaa. Meillä Sanat On Oy:ssä valmennuksissa on erikoistuttu lapsiperheiden tukemiseen nepsy-arjessa. Lapsiasiakkaiden kanssa harjoitellaan mm. tunne- ja kaveritaitoja sekä omista tavaroista ja velvollisuuksista huolehtimista. Vanhempia tuetaan kodin sääntöjen, mm. peli- ja ruutuajan säätelyssä sekä arjen rutiinien ylläpidossa. Asiakkaan tueksi voidaan ottaa käyttöön valmiita kuvia, päiväohjelma tai kalenteri ja harjoitella yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa piirtämistä strukturoimaan ja jäsentämään ohjeita. Valmennuksella tuetaan asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ymmärrystä erityisvaikeudesta sekä  selitetään ja konkretisoidaan asioita. Käytämme nepsy-valmennuksen perustana ratkaisukeskeisyyden periaatteita, korostamme luovaa ongelmanratkaisua, toiveikkuutta, voimavarakeskeisyyttä ja yhteistyötä.

 

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta. Lasten ja nuorten kohdalla ole yhteydessä kouluterveydenhuoltoon.

 

Nepsy-valmennukseen mahtuu uusia asiakkaita! Kysy lisää 044 513 3188/Katja Sohlström