Sanat On Oy

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota saa antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

Puheterapian asiakaskunta koostuu lapsista, nuorista ja aikuisista. Puheterapiapalveluitamme ovat arviointi, ohjaus, konsultaatio ja eri pituiset terapiajaksot. Puheterapiassa käytämme monipuolisesti AAC-keinoja puheen, kielen ja toiminnanohjauksen tukena. Suualueen motoriikan ja sensoriikan työkaluina mm. PROMPT- ja OPT-menetelmät. Syömisen kuntoutusta toteutamme SOS-feeding -menetelmän periaatteiden mukaisesti. Aikuisneurologisilla asiakkailla puheen kuntoutuksessa vahvana viitekehyksenä SCA™-tuetun kommunikoinnin menetelmä.

Puheterapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen lähipiirinsä ja muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden kanssa.

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääosin julkisen terveydenhuollon tai kehitysvammahuollon kautta. Puheterapia toteutuu lähettävän tahon suositusten mukaisesti joko yksilöterapiana tai pienessä ryhmässä. Toteutamme puheterapiaa vastaanottokäynteinä, asiakkaan arkiympäristössä ja reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.

Puheterapeuttimme on vankka kuntoutuksen ammattilainen, jolla on laaja ajantasainen ammattiosaaminen.

Olemme KELAn palveluntuottaja. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa noudatamme Kelan palvelukuvauksen ehtoja.

Kyselyt vapaista/vapautuvista puheterapiapaikoista puhelimitse 040 573 9605/Tarja Kinnunen