Sanat On Oy

Työnohjaus

 

Työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä. Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä, jonka vaikuttavuus on osoitettu myös tieteellisesti.

Työnohjaus on tavoitteellinen 1-3 vuoden prosessi, jossa tutkitaan ja jäsennetään näkökulmia omaan työhön ja työyhteisöön liittyviin ilmiöihin ja kokemuksiin, etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja oman ammatillisen kasvun edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan koko prosessin läpi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus on erinomainen työskentelykanava työntekijälle, kuin myös yrittäjälle, esimiehelle tai johtajalle, joka haluaa oppia ja kehittyä työssään.

Sanat On Oy:n työnohjaaja Tarja Kinnunen on kahden pitkän koulutuksen kautta pätevöitynyt myös johdon ja esimiesten työnohjaajaksi. Työnohjauksessa noudatamme työnohjauksen eettisiä periaatteita.

Työnohjauksen toteutumispaikka on sopimuksenvarainen ja voi toteutua myös etäyhteydellä.

Kysy vapaita paikkoja ja pyydä tarjous työnohjauksesta. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tarja.kinnunen@sanaton.fi