Roosa Romo

Puheterapeutti, FM
044 237 4642
roosa.romo@sanaton.fi

Roosa on valmistunut vuonna 2013 Oulun yliopistosta. Työkokemusta on kertynyt perusterveydenhuollosta, oppimis- ja ohjauskeskuksesta sekä lastenneurologian poliklinikalta osana moniammatillista tiimiä. Roosa on perehtynyt laajasti erilaisiin häiriöryhmiin ja syömisen pulmien kuntoutukseen. Eniten kokemusta Roosalla on lasten kanssa työskentelystä

Eniten kokemusta Roosalla on lasten kanssa työskentelystä

Yksi tärkeimmistä puheterapeuttina toimimista ohjaavista koulutuksista Roosalle on voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus. Täydennyskoulutusta Roosalla on epäselvän puheen ja suun motoriikan kuntoutuksesta (OPT, level 1 ja 2), syömispulmien kuntoutuksesta (SOS Approach to feeding, The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention), voimauttavasta vuorovaikutuksesta, kommunikoinnin ydintaitojen ja kielellisten taitojen kuntoutuksesta.

Vapaa-ajalla Roosa soittaa ukulelea, liikkuu luonnossa koiran kanssa ja viettää aikaa oman perheen kanssa liikkuen, lukien ja leikkien.