Sanat On Oy

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjä                       

Sanat On Oy

Wredenkatu 2, 78250 Varkaus

info@sanaton.fi

www.sanaton.fi

 

Yhteyshenkilö

Terveydenhuolto

Tarja Kinnunen

tarja.kinnunen@sanaton.fi

040 573 9605

 

Sosiaalihuolto

Katja Sohlström

katja.sohlstrom@sanaton.fi

044 513 3188

 

Rekisterin nimi                         

Sanat On Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus                                       

Asiakastietoja käytetään tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja seurantaan sekä laskutukseen.

 

Rekisterin tietosisältö              

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, henkilötunnuksen osoitteen, puhelinnumeron, yhteyshenkilön tai huoltajan yhteystiedot, hoidon toteuttamiseen suoraan liittyvät välttämättömät terveystiedot, hoidon toteutukseen liittyvien ammattihenkilöiden yhteystiedot, potilaskertomukset, lausunnot ja tutkimustiedot, terapiakirjaukset ja niihin liittyvät lausunnot, maksusitoumuksen tiedot. Laskutustiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, päivämäärä ja tuntimäärä, maksajan tiedot.

  

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta ja maksavilta tahoilta sekä saadut tiedot.

Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

 

Tietojen luovutus                     

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan eteenpäin vain asiakkaan suostumuksella tai lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Terveydenhuollon tiedot siirtyvät asiakkaan henkilökohtaiseen OmaKanta-palveluun. Laskutustiedot luovutetaan tilitoimistoon ja maksavalle taholle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle                                                    

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Aineisto säilytetään lukitussa, paloturvallisessa kaapissa Sanat On Oy:n toimistolla.

 

Sähköinen aineisto:

Aineisto kirjataan sähköiseen asiakasjärjestelmään. Terveydenhuollon tiedot siirretään Kanta-palveluun. Asiakkaan ja henkilökunnan välisessä viestinnässä käytetään salattua sähköpostia, puheluja tai tekstiviestejä. Henkilökunnan henkilökohtainen tietokone, puhelin ja iPad on suojattu salasanoin.

 

Tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö osoitetaan kyseisen asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Kanta-palveluun siirretyt tiedot asiakas voi lukea OmaKanta-palvelun kautta. Tietojen korjausta voi pyytää kirjallisesti kyseisen asiakasrekisterin yhteyshenkilöltä. Korjauspyynnössä tulee tarkkaan eritellä, millä tavoin tieto on virheellinen ja mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto.