Ensin sanaton ja sitten Sanat On

Yksilö- ja ryhmäpuheterapiaa kaiken ikäisille kuntoutujille.

Tule sellaisena kuin olet!
Puheterapeuttimme kulkevat rinnallasi.

Sanat On Oy

Meiltä löydät monipuolista osaamista vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kuntoutukseen, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön sekä syömisen kuntoutukseen. Tuotamme puheterapiapalveluita suomen kielellä.

Olemme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja yksilö- ja ryhmäpuheterapiapalveluissa itäisen vakuutuspiirin alueella 3 (Varkaus, Joroinen, Leppävirta).

Meille voit tulla myös hyvinvointialueen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai voit maksaa käyntisi itse. Katso puheterapian paikkatilanne sivuiltamme. Yhteystiedot löydät täältä.

Yksilöpuheterapia

Asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Puheterapeuttimme toteuttavat yksilöpuheterapiaa asiakkaan omassa arkiympäristössä, vastaanotolla tai tarvitaessa myös etäyhteydellä.

Lue lisää

Ryhmäpuheterapia

Ryhmäpuheterapia toteuteutuu pienissä 2-6 hengen ryhmissä vastaanotolla.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjauksella voit vahvistaa omia voimavarojasi, tukea ja edistää ammatillista kasvuasi ja löytää uusia näkökulmia omaan työhösi.

Työnohjaus toteutetaan etäyhteydellä tai Sanat On Oy:n vastaanottotilassa.

Lue lisää

Sanat On viikkokalenteri

Kun haluat kertoa, mutta sanoja kertomiseen on niukalti. Meiltä saat visuaalisen viikkokalenterin kertomisen tueksi.

Kalenterista löydät viikonpäivät tutuin viikonpäivävärein korostettuna. Kokonainen viikko näkyy yhdellä aukeamalla vaakasuunnassa. Käytön voit aloittaa koska tahansa, päivämääriä ei ole valmiiksi merkitty.

Kalenteriin mahtuu kokonaisen vuoden verran tärkeitä juttuja ja kuulumisia!

Tilaa kalenteri

Kieli – ajattelun, oppimisen ja viestinnän väline.

Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä omassa arjessa. Tämä tarkoittaa puheen ja kielen taitojen tukemista siten, että vuorovaikutus ja viestintä mahdollistuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Puheterapia on tavoitteellista toimintaa, joka suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kuntoutus toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan perheen ja lähiyhteisön kanssa, voimavarat ja kokonaistilanne huomioiden. Puheterapia voi toteutua asiakkaan arkiympäristössä, vastaanottokäynteinä ja/tai tarvittaessa myös etäyhteydellä.

Asiakkaan perhe ja lähiyhteisö saavat puheterapeutin tietotaidon käyttöönsä sopivia toimintatapoja ja menetelmiä mietittäessä. Puheterapeuttimme kulkevat rinnalla ohjaten ja varmistaen, että toimintatavat ja taidot saadaan osaksi arkea.

Toiminnassamme kaiken keskiössä ovat vuorovaikutus ja läsnäolo, positiivisuus, ilo, omien voimavarojen löytäminen, oivaltaminen ja yhdessä onnistuminen.

Tiedämme, että yhdessä saamme tuloksia!

Tutustu puheterapeutteihimme

Puheterapeuttimme ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan ja ammattitaitoaan säännöllisellä täydennyskouluttautumisella ja työnohjauksella.  He hallitsevat monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Erityisen tärkeänä puheterapeuttimme näkevät  yhteistyön perheen ja asiakkaan lähiyhteisöjen kanssa.

Tutustu Tarjaan Tutustu Roosaan

3 kk sitten

Sanat On Oy
Tänään olemme joutuneet lukemaan ja kuulemaan erittäin surullisia ja pelottavia uutisia Vantaalta. Vanhempina ja lähiaikuisina jokaisella meistä on vastuumme huolehtia vaikean asian käsittelystä lastemme ja nuortemme kanssa. Voimme kuunnella, luoda turvaa ja tarjota syliä. Asioiden kanssa ei pidä jäädä yksin. Useat kanavat niin verkossa kuin eri paikkakunnilla tarjoavat lisäapua. Syvä osanottomme suureen suruun asianosaisille.Viertolan kouluampuminen voi herättää lapsissa ja nuorissa ahdistusta ja pelkotiloja. Miten vanhemman tulisi keskustella asiasta lapsen kanssa?1️⃣ Kerro lapselle, että järkyttyminen on normaalia.Muistuta lasta siitä, että huoli, pelko ja ahdistus ovat normaaleja tunteita tapahtumasta lukiessa.Voit kertoa lapselle kokevasi itsekin surua ja järkytystä. Käsittele kuitenkin omat tunteesi toisten aikuisten kanssa. Keskity olemaan lapselle turvallinen aikuinen.2️⃣ Älä välttele asiasta puhumista.Lapset ovat jo puhuneet ampumisesta keskenään ja koulussa. Heidän kanssaan on siksi paras keskustella siitä avoimesti.Älä välttele keskustelemista siksi, että et koe tietäväsi mitä pitäisi sanoa. Aikuisella ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tärkeintä on tarjota lapselle kiireetöntä seuraa ja mahdollisuus tulla kuulluksi.3️⃣ Ilmaise lapselle, että hän on turvassa.Kerro lapselle, että vanhemmat, koulujen aikuiset ja muut viranomaiset suojelevat häntä. Voit todeta, että kouluampumiset ovat harvinaisia, eikä lapsella ole hätää.Muista fyysinen läheisyys. Mitä nuorempi lapsi, sitä tärkeämpää on syliin ottaminen ja läheisyys. Myös vanhemmat lapset ja nuoret voivat kaivata enemmän läheisyyttä ahdistuksen hetkellä.4️⃣ Säätele median seuraamista.Ampumista koskevien uutisten tauoton seuraaminen voi pahentaa niin lapsen kuin aikuisenkin ahdistusta. Nuoren kanssa voit keskustella siitä, mitä ampumisesta puhutaan sosiaalisessa mediassa. Juttele nuoren kanssa tarvittaessa somen käytön rajaamisesta, jos hän kertoo siellä käytävien keskustelujen ahdistavan.5️⃣ Muista rutiinit.Arjen rutiinit vahvistavat turvallisuuden tunnetta ja jatkuvuutta. Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta yhdessä olemisen ja tekemisen kautta. Kannusta lasta tekemään mukavia asioita myös kavereiden kanssa.🔗 Lue lisää: ow.ly/iR2x50R6yfO ... Näytä lisääNäytä vähemmän

6 kk sitten

Sanat On Oy
Vertaistukea kevätkaudelle tarjolla! Nepsy-lasten vanhempien vertaisryhmä Varkauden perheentalolla.Lisätietoja oheisessa julkaisussa.Kevään 2024 nepsy-lasten vanhemmille vertaisryhmät Varkauden Perheentalolla klo. 17:30-19:00 tiistaisin 13.2,19.3 ja 16.4 ja maanantaina 13.5.2024. Tervetuloa! Ryhmään mielellään max. 10 vanhempaa mukaan 🙂 ... Näytä lisääNäytä vähemmän

6 kk sitten

Sanat On Oy
Autismiliitto järjestää keskusteluillan aiheena lapsilähtöisen kommunikoinnin tukeminen. ti 30.1.2024 klo 18-20 TEAMSissa! Vielä ehtii ilmoittautua mukaan.Lisätietoja oheisesta linkistä.Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!Tervetuloa keskusteluiltaan ti 30.1.2024 klo 18-20 TEAMSissa! Tammikuun aiheena on lapsilähtöisen kommunikoinnin tukeminen. Keskusteluilta on suunnattu lasten ja nuorten läheisille.Sari Haapakangas Suomen Vanhempainliitosta esittelee KESY/SYKE/TOIVOT -materiaalia. Symboli- ja sanapohjaiset materiaalit ovat lapsilähtöistä kommunikaatiota tukeva toimintamalli. Materiaaleja voi käyttää niin koulussa kuin kotona keskustelun tukena. Tämän jälkeen käydään yhteistä keskustelua kuvakommunikoinnista, osallisuuden edistämisestä, lapsen ja nuoren näkökulman huomioimisesta.Ilmoittautuminen 29.1 mennessä: www.lyyti.in/kommunikaatio_keskusteluilta24. (linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen keskusteluiltaa).Keskustelutilaisuudessa ei tarvitse olla kamera tai mikrofoni päällä, myös kirjoittamalla chatiin tai padletiin voi osallistua. Tilaisuus on maksuton eikä siitä tule tallennetta.Tervetuloa mukaan! ... Näytä lisääNäytä vähemmän