Yksilöpuheterapia

Tällä hetkellä kaikki yksilöpuheterapia- paikkamme ovat täynnä ainakin vuoden 2023 loppuun saakka. Tilanteet kuitenkin voivat elää.

Lue lisää

Ryhmäpuheterapia

Tarjoamme ryhmämuotoista kuntoutusta syömisessä valikoiville lapsille. Kuntoutuksen viitekehyksenä SOS -Approach to feeding. Tällä hetkellä ryhmä on täynnä.

Uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2023. Siihen on vapaita paikkoja.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus mahdollistaa ajan ja tilan oman työn, työskentelytapojen, työssä heränneiden ajatusten ja tunteiden työstämiseen yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa keskeistä on luottamus, oman toimijuuden ja omien voimavarojen vahvistuminen.

Yksilötyönohjaukseen yksi vapaa paikka tammikuussa 2024 (etäyhteydellä tai Sanat On Oy:n toimitiloissa).

Ryhmätyönohjauksiin ei vapaita paikkoja.

Lue lisää