Työnohjaus

Työnohjaus mahdollistaa ajan ja tilan oman työn, työskentelytapojen, työssä heränneiden ajatusten ja tunteiden työstämiseen yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa keskeistä on luottamus, oman toimijuuden ja omien voimavarojen vahvistuminen.

Yksilötyönohjaukseen yksi vapaa paikka tammikuussa 2024.
Ryhmätyönohjauksiin ei vapaita paikkoja.